Hur du bäst dammsuger bilen – I enkla steg

Att dammsuga bilen är en viktig del av att hålla den ren och fräsch vilket i sin tur gör att det både är en trevligare plats att vara på, men minskar även slitaget över tid. En regelbunden dammsugning av interiören hjälper till att avlägsna smuts, damm, hår och andra partiklar som kan samlas där. Här är en detaljerad guide i steg för steg om hur man dammsuger sin bil så bra och effektivt som möjligt!

1. Förberedelser

Innan du börjar dammsuga bilen, se till att du har rätt utrustning till hands. Det bästa är om man har ett strömuttag tillgängligt i närheten så att man kan använda en riktig grovdammsugare då de har överlägset mest kraft vilket är fördelaktigt i bilar där grövre damm och småsten gärna samlas. Om man inte har tillgång till eluttag så kan man antingen använda en sladdlös dammsugare eller en bildammsugare som går på 12 voltsuttaget. Det andra som är fördelaktigt att ha tillgängligt är olika typer av munstycken där ett spaltmunstycke gör att man kommer åt i de trånga utrymmena och ett borstmunstycke är väldigt smidigt över panelerna. Vi rekommenderar även att ha en trasa eller mikrofiberduk till hands för att kunna torka med.   

2. Ta bort större föremål

Innan du påbörjar dammsugningen är det viktigt att ta bort de större och lösa föremålen i bilen. Det inkluderar mattorna, golvskydd samt andra lösa saker som du bara har stående där. Glöm inte att rensa ur facken för även de ska dammsugas. 

3. Börja från toppen

När du påbörjar städningen ska du göra på samma vis som när du tvättar bilen, nämligen att börja från toppen. Så välj ut det munstycke som passar bäst och börja dammsuga uppe i taket. Anledningen till detta är såklart att en del damm kommer att trilla ner och då får du istället med det när du dammsuger de andra delarna av bilen. Var extra noggrann runt lampor och handtag där det kan vara svårare att komma åt. Använd trasa vid behov.  

4. Sidopaneler och dörrar

Nästa steg är att dammsuga sidopanelerna och dörrarna vilket är områden som ofta glöms bort av dem som dammsuger sin bil. Sätt på det smala munstycket för att komma åt så bra som möjligt i de trånga utrymmena och runt handtagen. Glöm inte att dammsuga området runt fönstren och under armstöden om du har sådana.

5. Säten och golv

Fortsätt sedan med att dammsuga sätena och golvet i bilen. Använd ett bredare munstycke för att täcka större ytor snabbare och om du har ett munstycke som är för textil så är det dags att sätta på det innan du kör igång på sätena. Kom ihåg att flytta sätena fram och tillbaka för att komma åt hela området under dem.

6. Mattor och bagageutrymme

Då du redan tagit bort mattorna om du följt instruktionerna i denna guiden så är det dags att börja med att skaka av dem för att få bort de stora delarna damm och skräp. Sedan är det dags att dammsuga dem. Skulle de vara leriga och ha fläckar rekommenderar vi att skura av dem då en dammsugare inte får bort fläckar. När mattorna är på plats så är det dags att dammsuga baggagutrymmet. Använd ett större munstycke för de stora ytorna och sätt på ett mindre om det behövs vid kanterna. 

7. Torka av

Använd trasa eller mikrofiberduk för att torka av alla de hårda ytorna som paneler, ratt och mittkonsolen. 

8. Avslutande touch

Vid denna punkt kan det vara så att du redan är klar med städningen av bilen. Men kolla över hela inredningen en gång extra och se om du missat något som du behöver fixa till. 

9. Klar

Nu är du helt klar och din bil är ren och fin på insidan.

Slutsats

Följer du stegen i denna guiden kommer städningen av din bil att gå enkelt, betydligt snabbare är vad du tror och resultatet kommer att bli riktigt bra!